Boutredning

I samband med dödsfall uppkommer ofta en rad juridiska frågor. Här kan vi i samarbete med vår juridiska samarbetspartner, Axelssons Familjejuridik, lösa alla de juridiska frågor som uppstår.

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Bouppteckning
I bouppteckningen fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Dödsboförvaltning
Förvaltning av och ansvar för dödsboet omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds och så vidare. Utöver den rent ekonomiska förvaltningen kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi kan även ta hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Arvskifte
Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.


Brist i boet
Om dödsboets tillgångar inte täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Här kan vi ta hand om kontakterna med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Övriga tjänster

  • Bodelningar
  • Deklarationer
  • Gåvobrev
  • Kostnadsfri flyttbil
  • Lösöreauktioner
  • Nyttjanderättsavtal
  • Rådgivning
  • Samboavtal
  • Skatteberäkningar
  • Städning

Vill du veta mer? 

Klickar du på länken här hittar du mer information kring juridik och begravningar. Broschyrena "SBF Juridik vid dödsfall", "Vem ärver" och  "SBF Vardagsjuridiken" ger svar på fler frågor.

Besök också gärna vår samarbetspartner Axelssons Familjejuridik

Lyssna gärna också på Axelssons Familjejuridiks podd, 11-kaffet, där Jennie och Ditte tar upp många intressanta frågor kring Familjejuridik, klicka på länken här under för att komma till podden:

https://soundcloud.com/user-731746676