Info om Coronaviruset

Angående Corona/Covid 19

 

Vi får en del frågor om vad som gäller vid begravningar och besök hos oss på våra kontor och vill därför ge en lägesbild.

 

Förändringar sker nu snabbt och det som är rätt idag kan vara annorlunda imorgon. Det ger förstås en stor osäkerhet hos oss alla hur man skall förhålla sig till att mötas men också gå på begravning.

 

Vid begravning

I skrivandes stund planeras och arrangeras de begravningar som vi ansvarar för som planerat. Vi förhåller oss naturligtvis till de nya restriktionerna gällande allmänna sammankomster på max 50 personer. Våra representanter undviker fysik kontakt, såsom handslag och kramar, när vi hälsar på anhöriga och gäster, och uppmanar även begravningsgäster att iaktta sådan försiktighet, med omtanke om anhöriga men också om varandra. Vi försöker sprida ut begravningsgästerna i bänkerna så gott det går.

 

Har man planerat för att gå på en begravning men har sjukdomssymptom så skall man stanna hemma. Allt för att vi alla skall hjälpas åt att minska smittspridning. 

 

Planering av kommande begravning 

Med anledning av de nya restriktioner gällande allmänna sammankomster om max 50 personer så kan det förändra möjligheten att ha en öppen begravning på traditionellt vis. Vår uppgift är att informera er om de alternativ som finns och tillsammans försöka hitta en lösning som har stöd av restriktioner men också att i möjligast mån försöka ge släkt och vänner en möjlighet till avsked. När/om restriktioner förändras så får vi hitta nya lösningar. I planeringsfasen förhåller vi oss också till Begravningslagen, som säger att gravsättning eller kremation ska genomföras senast en månad efter dödsfallet.

 

Besök på våra kontor

Vi har öppet våra kontor och bokar in möten som vanligt. Känner man sig osäker kring att ge sig ut så gör vi även hembesök. Vi ber er som har sjukdomssymtom att meddela detta när ni ringer oss och att vi då istället löser mötena på telefon eller videosamtal. 

Vi tillåter givetvis ingen med sjukdomssymtom att arbeta.

 

Vi följer rapporteringen från Folkhälsomyndigheten och vi får även fortlöpande information från vårt förbund, SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) och följer de direktiv som ges. Vi för även fortlöpande dialog med Svenska kyrkans församlingar i närområdet.

 

Är ni oroliga för ert möte hos oss eller för att gå på en begravning är ni välkomna att ringa oss.

Vi hjälper alla så gott vi kan och följer noga utvecklingen.

 

Håkan med personal