Framtidsfullmakt

Sedan den 1 juli 2017 är det möjligt att upprätta en framtidsfullmakt som blir giltig vid en framtida tidpunkt när du som fullmaktsgivare inte längre är kapabel att fatta egna beslut på grund av fysisk eller psykisk sjukdom. Framtidsfullmakten kan vara ett alternativ till att utse god man eller förvaltare. En framtidsfullmakt kan gälla både personliga och ekonomiska angelägenheter och omfatta exempelvis bankärenden och försäljning av både fast och lös egendom.

Kontakta Axelssons familjejuridik om du behöver hjälp att skriva en framtidsfullmakt