Övriga tjänster

I samband med dödsfall uppkommer ofta en rad juridiska frågor. Här kan vi i samarbete med vår juridiska samarbetspartner, Axelssons Familjejuridik, lösa alla de juridiska frågor som uppstår.

  • Bodelningar
  • Deklarationer
  • Gåvobrev
  • Kostnadsfri flyttbil
  • Lösöreauktioner
  • Nyttjanderättsavtal
  • Rådgivning
  • Samboavtal
  • Skatteberäkningar
  • Städning