Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument, i vilket du kan förordna om vad som ska ske med dina tillgångar när du avlider. Vi informerar dig om de arvsrättsliga reglerna samt hjälper dig att upprätta ett hållbart dokument utefter dina önskemål.