Val av begravningsceremoni

Att bestämma vilken form av begravningsceremoni som ska hållas, är en av de första saker ni inom familjen har att ta ställning till.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. Håkan och Fredrik hos oss är utbildade borgerlig begravningsförrättare och de håller i de flesta av våra borgerliga begravningar. De planerar ceremonin med stor lyhördhet för era önskemål, tillsammans med er. I den borgerliga ceremonin finns stora möjligheter för ett personligt uttryck. I vårt område finns flera fina platser att arrangera borgerliga begravningar på, två av dessa är Bergsalen(Skogskyrkogården) i Kungälv och Norumssalen(vid Norums kyrka) i Stenungsund.

Begravning med urna

Akt med urna blir ett allt vanligare alternativ till akt med kista. Det kan finnas fördelar med urna istället för kista. En fördel är att det ökar friheten över var man kan arrangera en ceremoni, då man kan bära med sig en urna i princip var som helst. Skall den avlidne gravsättas i en urngrav så kan man gravsätta urnan i anslutning till ceremonin och behöver därmed inte planera in ytterligare ett tillfälle för själva gravsättningen.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå respekterar vi alla de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Det personlig uttrycket

Vår samhälle förändras, så gör även vår syn på begravningen och avskedet. Förr var det i stort sett bara kyrkobegravningar med kista som gällde medans det idag går mer och mer åt att avskedet får ha en personlig prägel. Kanske har den avlidne ett särskilt önskemål eller ni anhöriga? Framför gärna er önskemål så försöker vi gemensamt hitta fram till ett avsked som känns personlig och rätt för er.