Val av gravskick

Valet av gravplats bör man överväga noga eftersom det är ett definitivt val inför framtiden. Det finns också många alternativ att överväga. Här går vi igenom några av gravskicken i våra trakter:

Jordbegravning

Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med begravningsceremonin. Antingen använder man en gammal släktgrav alternativt så ser anhöriga ut en ny gravplats tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen på orten, en ny gravplast är gratis och bekostas av begravningsavgiften.

Kremation

Lagen säger att en aska måste gravsättas inom ett år efter dödsfallet.

Urngrav

Askan gravsätts i en grav. Om man har en gammal släkt kan man använda den alternativt så ser anhöriga ut en ny gravplats tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen på orten, en ny gravplast är gratis och bekosta av begravningsavgiften.

Minneslund

Minneslundar finns numera på nästan alla kyrkogårdar i vårt område. En minneslund är en anonym gravplats där man som anhörig inte får veta var eller när gravsättningen skall ske. Istället får man ett meddelande ifrån kyrkogårdsförvaltningen i efterhand att gravsättningen är gjord.

Askgravlund och Askgravplats

De senaste åren de flesta kyrkogårdsförvaltningar i vårt område gjort i ordning för nya former av gravsättning. Gemensamt för askgravlund och askgravplats är att de båda är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Utan skötsel men inte heller helt anonymt. Regelverket varierar från kyrkogård till kyrkogård.

Vi vägleder er i vad som gäller för kyrkogården som är aktuell.

Havet

Ett alternativ till att gravsätta på kyrkogården är att sprida askan i havet. Det finns en särskilt framtagen urna för detta, tillverkad av pressad sand som löser upp sig i vattnet. För att gravsätta i havet krävs ett tillstånd i från Länsstyrelsen och vi hjälper er med den ansökan.

På land utanför kyrkogård

Under vissa omständigheter kan man även få tillstånd att sprida askan på land. Länstyrelsen är väldigt restriktiva med sådana tillstånd, men det förekommer.