På grund av Coronavirusets spridning har vi på Begravningstjänst lite nya rutiner!

Det har i skrivande stund gått snart två år sedan coronan bröt ut i Sverige och mycket i vårt samhälle förändrades. Efter att det lättats på restriktionerna så ser vi nu en återgång. 

Vi följer fortsatt de riktlinjer som Sveriges Begravningsbyråers Förbund och Folkhälsomyndigheten gått ut med och som bl.a. innefattar att:

* Samtliga i vår personal har fått minst två vaccinsprutor och inväntar i turordning den tredje dosen.

* Vi väljer att hälsa muntligt utan handslag och kramar.

* Vi använder, om risk för smitta finns, skyddsutrustning i samband med hämtning av avliden i bostad, äldreboenden och sjukhus.

Boka besök

* Vi bokar givetvis in besök hos oss där vi försöker sitta utspritt i rummet.

* Vi kan också göra ett hembesök hos er om ni känner er mer trygga med det.

* Det finns också möjlighet att boka digitala möten via t.ex. Zoom.

* Mycket går också att planera via telefon och mail.

Planera begravning

Begravningar

Max 50 personer om man INTE har vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskapen (minst 1 m) samt en maxstorlek på 8 personer per sällskap. I vissa mindre ceremonilokaler såsom Bergsalen, kapellet på Koön etc går det in färre beroende på att det annars inte går att hålla avståndet om en meter.

Med vaccinationsbevis är maxtaket 500 personer och krav på avstånd mellan sällskapen (minst 1 m) samt en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Begravningsbyrån ansvarar för kontrollen av vaccinationsbevisen. Men lokalägaren har ansvaret för maxantalet.

Minnesstunder

Maxtak på 20 personer och minst 1 meters avstånd, vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster, detta även för Församlingshem och liknande. För restaurang gäller restaurangreglerna, med max åtta personer per sällskap och distans mellan sällskap. Maxantal här kan därför variera beroende på lokalens storlek.


Gå på begravning

Om man skall gå på en begravning eller ej, det är upp till var och en. Att avstå från att gå på begravning kan kännas svårt när man väldigt gärna vill vara med eller kanske känner att det förväntas att man skall vara med. En del känner sig otrygga i trånga miljöer och då kan man t.ex undvika att följa med på en minnesstund där det är svårare att hålla avstånd och man generellt kommer lite närmare varandra.

Är ni oroliga för att gå på en begravning är ni alltid välkomna att ringa. Vi hjälper alla så gott vi kan och vi följer noga utvecklingen.

Vi har öppet som vanligt och jour dygnet runt!

Håkan med personal