Våra kontaktuppgifter

Ni är alltid välkomna att besöka oss, ringa oss eller kontakta oss via e-post. Här är en sammanställning av våra kontaktuppgiter:

Begravningstjänst i Kungälv
Västra Gatan 18
442 31 KUNGÄLV
Tel. 0303-144 77
E-post: info@begravningstjanst.se

Begravningstjänst i Stenungssund
Doterödsvägen 1
444 40 STENUNGSUND
Tel. 0303-674 44
E-post: info@begravningstjanst.se

Ni når oss dygnet runt på telefon 0303-144 77 och 0303-674 44