Val av begravningsceremoni

Att bestämma vilken form av begravningsceremoni som ska hållas, är en av de första saker ni inom familjen har att ta ställning.

Kyrklig begravning
En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. Håkan och Fredrik hos oss är utbildade borgerlig begravningsförättare och de håller i de flesta av våra borgerliga begravningar. De planerar ceremonin med stor lyhördhet för era önskemål, tillsammans med er. I den borgerliga cermonin finns stora möjligheter för ett personligt uttryck.

Begravning med urna

Akt med urna blir ett allt vanligare alternativ till akt med kista. Det finns flera fördelar med urna istället för kista. En fördel är att det kan öka friheten över var man kan arrangera en ceremoni, då man kan bära med sig en urna i princip var som helst. Skall den avlidne gravsättas i en urngrav så kan man ha gravsättningen direkt efter akten och därmed slipper man planera in ytterligare ett tillfälle för själva gravsättningen. 

Ceremonier enligt andra trossamfund
Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå respekterar vi alla de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik och dikter
Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål.

Klicka här för förslag på Musik>>
Klicka här för förslag på Verser och dikter>>

Gravsten
Vi har tagit fram en broschyr som heter "Stenar berättar", som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. Välkommen in och hämta ett exemplar av broschyren.