Borgerlig officiant

Hos oss på Begravningstjänst är Håkan Andersson och Fredrik Rydén utbildade borgerliga begravningsofficianter och har många års erfarenhet av dessa uppdrag.

En borgerlig begravning är en ceremoni som kan ut¬formas helt fritt. Det finns inga regler eller krav på vad den ska eller bör innehålla. Man har också stor frihet när det gäller platsen att hålla en sådan ceremoni på. Innehållet och utformningen styrs av den avlidnes och de anhörigas önskemål. Ceremonin får därför ett eget och personligt uttryck eftersom vi alla människor är unika.

När vi får uppdraget att hjälpa till att arrangera en borgerlig ceremoni vill vi alltid träffa familjen vid ett separat planeringstillfälle för att hitta en utformning som passar just era önskemål.

Som officianter kan vi leda och säga allt som skall sägas i samband med den borgerliga begravningen men vi vill gärna lyfta fram möjligheten för anhörig och vänner att vara kunna delaktig. Det kan vara allt från att hålla ett personligt tal, läsa en dikt, framföra någon sång eller ett musikstycke. Delaktighet i planeringen är en viktig del i sorgearbetet. Tillsammans skapar vi ett avsked som ger er ett vackert minne som är både personligt och värdigt den bortgångne.