Försäkringsinventering

I samarbete med Efterhjälpen erbjuder vi möjligheten att hjälpa till att söka försäkringsinnehav.

När det gäller försäkringar för avlidna personer så finns det en stor mängd olika bolag, många olika slags försäkringar och olika villkor som gäller för olika förutsättningar. Att kontakta alla dessa bolag, förstå innehaven och veta som är relevant tar både kraft och tid.

Efterhjälpen har specialiserat sig på att söka upp försäkringsinnehav och har genom god kompetens och goda relationer med de svenska livbolagen tagit fram en tjänst som gör att alla eventuella försäkringsinnehav undersöks och presenteras. Efterhjälpen meddelar till och med alla bolag där det INTE finns något innehav, allt för att de efterlevande ska känna en trygghet i att allt är genomgånget.

Exempel på försäkringstyper som kan vara relevanta att undersöka är ex. Tjänstepensioner, Avtalspensioner, Familjepensioner, Efterlevandepensioner, Kapitalförsäkringar, Privata Försäkringssparanden, Medförsäkringar, Livförsäkringar, Försäkringsklassade låneskydd, Grupplivsförsäkringar, Begravningskassor, Medlemsförsäkringar m.fl.