Representant vid begravningen

Att medverka som representant vid begravningen är en av våra viktigaste uppgifter. Det innefattar att vara på plats i god tid och förbereda allt det praktiska inför de anhörigas och gästernas ankomst. Efter det så medverkar vi som de anhörigas värdar vid begravningen. Ett värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Alla närvarande är gäster, oavsett om det är familjemedlemmar, släktingar, vänner eller kollegor. Ett gott värdskap inrymmer begrepp som service, bemötande, inkludering, vänskap och gästfrihet. Alla som kommer på begravningen skall känna en trygghet och veta vad som sker och vad som förväntas hända. Även på den eventuellt efterföljande minnesstunden har vi samma roll då vårt värdskap i samband med minnesstunder är lika viktigt som på begravningar.