Med värdighet och omtanke

Att mista en nära anhörig eller vän är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att man i den stunden känner sig osäker och orolig inför allt det praktiska som man skall ta hand om. Vår uppgift är att finnas där vid Er sida. Tillsammans kan vi med vår erfarenhet och lyhördhet, skapa ett avsked som präglas av värdighet kring den bortgångnes livsgärning och minne samt med omtanke om de efterlevandes behov och framtid.