Tidiga beslut

Vad bör jag tänka på och ta ställning till?

Några frågor kring dödsfallet kan behöva snabbare beslut än andra beroende på var dödsfallet har skett. På våra större sjukhus, till exempel Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska och Östra sjukhuset, finns bårhus. Sker dödsfallet på sjukhus ombesörjer sjukhuspersonal så att den avlidne förs till bårhuset och man behöver inte ha någon brådska. Om dödsfallet har skett i hemmet eller på ett serviceboende sker omhändertagandet vid dödsbädden av begravningsbyrån.

Information om hämtning och kistval

Vi arbetar aktivt för att omhändertagandet av den avlidne skall ske på ett värdigt sätt. Vi erbjuder därför möjligheten att hämta med kista och det är ett bra alternativ av flera skäl. Dels den etiska aspekten, att det inte blir fler förflyttningar och transporter av den avlidne än vad som är nödvändigt. Det finns också en kostnadsmässig aspekt för dödsboet, att inte behöva bekosta fler transporter än nödvändigt. Denna tjänst är möjlig så länge inte den avlidne har en pacemaker eller att en obduktion inte kan utesluta, då blir det istället en bårtransport som VG regionen bekostar.

För att se våra olika kistmodeller följer du länken nedan:
Kistor och urnor >>

 

Boka tid

Välkommen att kontakta oss hela dygnet på våra jourtelefoner
Kungälv: 0303-144 77 eller Stenungsund: 0303-674 44.

För att få råd och information samt boka tid för ett möte med någon av våra begravningsrådgivare. Om det blir tryggare eller av praktiska skäl känns bättre, kan vi komma hem till er.

Enligt den svenska begravningslagen skall begravning (kremering eller gravsättning) ske inom en månad från dödsfallet.