Med omtanke om de dina

Att planera för sin bortgång när man är mitt i livet kan för många kännas lite underligt. Men det är nu du ska göra det. Se det som en omtanke om dina efterlevande - omtanken att inte lämna dem med obesvarade frågor den dag du inte längre kan uttrycka din vilja.