Minnesgåvor

Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person. Det finns olika möjligheter att ge en utvald minnesgåva. Via FRII:s hemsida (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) – www.frii.se- kommer du in på Minnesgåvan där du välja den fond du vill skänka pengar till. Här hittar du en förteckning i bokstavsordning över alla organisationer som innehar 90-konton. Innehavet av ett sk 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges.